www.wfdy.net > 我心 戚戚焉

我心 戚戚焉

“夫子言之,于我心有戚戚焉”——出自《孟子·梁惠王(上)》,意思是说夫子说的话,我深有感触。戚戚,感动、触动的样子,指心中产生了共鸣。 拓展资料 《孟子梁惠王上》出处为《孟子》,文学载体是文言文,作者是孟子。该作品主要表述孟子劝解梁惠王...

“夫子言之,于我心有戚戚焉” 出自《孟子·梁惠王(上)》 意思是说夫子说的话,我深有感触。戚戚,感动、触动的样子,指心中产生了共鸣。 于:在 戚戚:同感。 意思是:在我心中产生了同感(共鸣)

“心有戚戚焉,然心戚戚矣”的意思是:心有所动,然而心中却又充满忧伤。这句话出自于《孟子·梁惠王上》的编章《齐桓晋文之事》中。 戚戚:基本解释 1、相亲貌。 2、忧惧貌;忧伤貌。 3、心动貌。 4、低语声。 5、感动、触动的样子,指心中产生了共...

“夫子言之,于我心有戚戚焉”出自《孟子·梁惠王(上)》意思是说夫子说的话,我深有感触。戚戚,感动、触动的样子,指心中产生了共鸣。于:在 戚戚:同感。意思是:在我心中产生了同感(共鸣)

“夫子言之,于我心有戚戚焉” 出自《孟子·梁惠王(上)》 意思是说夫子说的话,我深有感触。戚戚,感动、触动的样子,指心中产生了共鸣。 于:在 戚戚:同感。 意思是:在我心中产生了同感(共鸣)

1、“心有戚戚焉”的意思是我深有感触。戚戚,感动、触动的样子,指心中产生了共鸣。 2、“心有戚戚焉”原文出自《孟子•梁惠王上》,全句是:王说曰:“《诗》云:‘他人有心,予忖度之。’夫子之谓也。夫我乃行之,反而求之,不得吾心。夫子言之...

出自。《齐桓、晋文之事》 戚戚:心有所动的感觉。 王说⑴曰:“《诗》云⑵:‘他人有心,予忖度⑶之。’夫子之谓也。夫我乃行之,反而求之,不得吾心。夫子言之,于我心有戚戚⑷焉。此心之所以合于王者,何也?” 曰:“有复于王者曰:‘吾力足以举百钧⑸’...

出自《孟子·齐桓、晋文之事》 王说⑴曰:“《诗》云⑵:‘他人有心,予忖度⑶之。’夫子之谓也。夫我乃行之,反而求之,不得吾心。夫子言之,于我心有戚戚⑷焉。” “于我心有戚戚焉”这句话翻译过来就是“在我心里产生了触动”的意思,或“在我心中产生了共...

“夫子言之,於我心有戚戚焉”,释义:夫子说的话,我深有感触。戚戚: 感动、触动的样子,指心中产生了共鸣。

这一句本来就是一段话的末尾一句,意思是”我的心里有了触动“出自《孟子》,如果非要接下句的话也是狗尾续貂,个人斗胆对一句: 于我心有戚戚焉; 在彼意存恢恢乎?(表示的是对方心中还有疑问,没有想通)

网站地图

All rights reserved Powered by www.wfdy.net

copyright ©right 2010-2021。
www.wfdy.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com